Vzdálený přístup

Již delší dobu jsem přemýšlel, jak ovládat raspberry pi bez monitoru či televize. Je to velmi jednoduché. Stačí si pomocí tohoto příkazu:  sudo apt-get install x11vnc se nainstaluje program VNC a spustí se tímto příkazem: x11vnc -forever.