Instalace programů

Instalace programů se v linuxu zadává zadáním příkazu: sudo apt-get install jméno programu

Jiný způsob instalace je např. pomocí programu Synaptic, který aovšem není na raspberry pi nainstalovaný, takže se musí doinstalovat. Výhodou tohoto programu je, že nemsíte zadávat jméno programu, ale najdete si program v seznamu. Instalace se provádí příkazem: sudo apt-get install synaptic

Přes Synaptic jsem doinstaloval např internetový prohlížeč, který už je obsažen v nové verzi Raspbianu-Wheezy. Další dobrý program, který jsem si doinstaloval je Geany což je jednoduchý textový editor, který barevně zvýrazňuje syntaxi.