První skript

Učil jsem se psát skripty v Linuxu a napadlo mě udělat jednoduchého světelného hada s led displayem. Had by se měl spusti při stisku tlačítka na GPIO portu 21. Jednotlivé segmenty na display se rozsvěcují jeden po druhém po pauze 1s a když se rožne všech 7 segmentů display zhasne.

Skript:

#!/bin/sh

#nastaveni portu s tlacitkama pro vstup
gpio-admin export 21
gpio-admin export 22

#nastaveni portu LEDkama pro vystup
gpio-admin export 4
echo out > /sys/devices/virtual/gpio/gpio4/direction
gpio-admin export 18
echo out > /sys/devices/virtual/gpio/gpio18/direction
gpio-admin export 24
echo out > /sys/devices/virtual/gpio/gpio24/direction
gpio-admin export 25
echo out > /sys/devices/virtual/gpio/gpio25/direction


stav21=1

while [ "$stav21" -eq "1" ] # testovani startovaciho tlacitka 21
do
stav21=`cat /sys/devices/virtual/gpio/gpio21/value`
sleep 1
done


stav22=1
while [ "$stav22" -eq "1" ] # testovani ukoncovaciho tlacitka 22
do

# postupne rozsvecovani a zhasinani LEDek vzdycky se sekundovou pauzou mezi prechody
echo 1 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio4/value
sleep 1
echo 0 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio4/value
echo 1 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio18/value
sleep 1
echo 0 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio18/value
echo 1 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio24/value
sleep 1
echo 0 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio24/value
echo 1 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio25/value
sleep 1
echo 0 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio25/value
stav22=`cat /sys/devices/virtual/gpio/gpio22/value`

done

# uvolneni vsech pouzitych portu
gpio-admin unexport 21
gpio-admin unexport 22
gpio-admin unexport 4
gpio-admin unexport 18
gpio-admin unexport 24
gpio-admin unexport 25

exit 0

Poté stačí nastavit atribut spustitelnosti:

sudo chmod 755 /místo kam jste si ho uložili

...a pak ho stačí spustit v terminálu